Дніпровська гімназія № 135 Дніпровської міської ради

 

Моніторінг якості освіти

Моніторинг та оцінка стану

інтелектуального здоров`я   учнів  

середньої загальноосвітньої школи №  135

Моніторингом якості загальної середньої освіти називається спеціальна система збирання інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки та основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості освіти і функціонування освітньої галузі.

Для створення власної системи в школі  ми визначили напрямки моніторингу: моніторинг управлінської діяльності; моніторинг професійної майстерності; моніторинг виховної роботи; моніторинг якості освіти; медико –психологічні дослідження розвитку особистості. У шкільній практиці ми найчастіше застосовуємо такі види моніторингу, як педагогічний, психологічний, соціологічний, медичний. Основними завданнями освітнього моніторингу ми визначили: вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя; оцінювання кадрового, навчально – методичного, матеріально – технічного, лабораторного оснащення закладу; оцінювання впливу на навчальний процес державних стандартів, навчальних програм, методичного і технічного обладнання.

 Мета освітнього моніторингу – відстеження рівня навчальних досягнень учнів з певних базових дисциплін,  яке  обов`язково ґрунтується на педагогічному аналізі.  Дані моніторингу дозволяють визначити досягнення запрограмованих результатів. Отримана інформація є основою для прийняття управлінських рішень з оптимізації організації змісту навчально - виховного процесу.

Діагностика адаптації першокласників проводиться за трьома напрямками:обстеження школярів, анкетування батьків, анкетування педагогів.

Учні:  обстежуються в груповій формі за методикою тесту  і тематичного малюнка «Я в школі».

Педагоги: анкетуються за допомогою «схеми-характеристики класу», в якій фіксується відмітка характеру шкільної адаптації кожного учня.

Батьки:  на зборах заповнюють анкету для батьків першокласників.

 

 

 

Перед закінченням  учнями початкової школи проводиться перевірка підготовки до навчання учнів  у середній школі:
1. рівень мотиваційної підготовки;
2. рівень комунікаційної підготовки, що включає в себе рівень спілкування та рівень самоконтролю.
 
 
 
Про дієвість  внутрішкільного контролю свідчать результати навчальної діяльності учнів школи 2021/2022 навчального року.
          Закінчили 2021 – 2022  навчальний рік:
             4 – 11 класи – 486 учнів
- Із високим рівнем – 12 учнів  (2%)
- Із достатнім рівнем – 154 учні (32%)
- Із середнім рівнем – 320 учнів (66%)