Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №135" Дніпровської міської ради

 

Управління

Корисна інформація для батьків та вчителів

 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради                               Днепр, Дмитрия Яворницкого проспект, 75а

 

Основні принципи управління

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
 Конституція України.                               
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про освіту».                                                
 • Закон України «Про дошкільну освіту».
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної  освіти щодо організації навчально-виховного процесу».   
 • Закон України «Про вищу освіту».
 • Закон України «Про позашкільну освіту».                        
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту».
 • Закон України «Про інноваційну діяльність».    
 • Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
 • Закон України «Про науково-технічну інформацію».
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права».
 • Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
 • Закон України    «Про    забезпечення    організаційно-правових    умов соціального   захисту  дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених   батьківського піклування».
 • Закон України  «Про  сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді України»
 • Закон України «Про місцеве самоврядування»
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
 • Закон України   «Про   пріоритетні   напрями   інноваційної  діяльності  в Україні».
 • Закон України    «Про   державне    регулювання   у    сфері   трансферу технологій».
 • Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 • Закон України «Про державну службу».
 • Закон України «Про боротьбу з корупцією».
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 • Закон України «Про звернення громадян».
 • Закон  України  «Про   бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в Україні»
 • Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНЩ на 2009-2013 роки».
 • Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках».
 • Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».
 • Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові    заходи    щодо зміцнення   моральності   у  суспільстві    та  утвердження здорового способу життя».
 • Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
 •  Указ Президента    України    від     11.07.2005     №     1086/2005     «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».
 • Указ Президента    України    від    30.11.2005     №     1674/2005     «Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні».
 • Указ Президента України від 11.07.2006 № 606/2006 «Про рішення Ради національної    безпеки    і    оборони   України    від    06.04.2006    «Про затвердження   Концепції   Державної   цільової   програми   інноваційної інфраструктури на 2007-2011 роки».
 • Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні      заходи      щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».
 • Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 • Указ Президента України  від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи  щодо забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти в Україні».
 • Указ Президента України  від 30.09.2010  №927/2010 «Про  заходи  щодо розвитку системи  виявлення  та підтримки обдарованих  і талановитих  дітей та молоді».
 • Указ Президента України  від 30.09.2010 № 929/2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"
 • Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від    12.04.2000   № 646   «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
 • Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від    14.06.2000 №963 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №203 від 22.02.2006, №94 від 31.01.2007)  «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»
 • Постанова  Кабінету  Міністрів України  від  22.11.2004  №   1591   «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».
 • Постанова  Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. № 769 «Про внесення  змін до Положення  про позашкільний навчальних заклад».
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24»
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №777 «Про затвердження Положення  про освітній округ»
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №778 «Про затвердження  Положення про  загальноосвітніх навчальних заклад».
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах в зв’язку  з переходом на 11-річний строк навчання».
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011 №561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 20.04.2011 №462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р «Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року».
 • Розпорядження КМУ від 05.10.2009 №1622-р „Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року”
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1564-р "Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів".
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року».
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».
 • Доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 16426/1/1-08 щодо плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл,  груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 №658 «Про внесення змін до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 № 461 «Про затвердження   галузевої   Програми   поліпшення  вивчення   української мови  у   загальноосвітніх   навчальних   закладах   з   навчанням   мовами національних меншин на 2008-2011 роки».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства  освіти і науки України  від 11.09.2009р. №855 «Про  затвердження  Плану дій  щодо запровадження інклюзивного навчання  у ЗНЗ на 2009-2012р.р.»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 №984 «Про затвердження плану дій щодо поліпшення якості хіміко-біологічної освіти на 2009-2012 роки»
 •  Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».