Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №135" Дніпровської міської ради

 

Готуємося до ДПА

Державна підсумкова атестація

Навчання у 9-х і 11,(12) -х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №135»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

12.04.2018                                     м. Дніпро                                         № 56-од

 

Про  порядок закінчення 2017-2018

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації в школі

 

Керуючись законами України «Про освіту»,  частиною з статті 16  «Про загальну середню освіту», Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602 та підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103  «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882 із змінами, листами Міністерства освіти і науки України  від 15.01.2018 №1/9- 27, від 31.01.2018 № 1/9 - 185 «Про проведення державної підсумкової атестації у закладах  загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №299 від 27.11.2018 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році у місті Дніпро»,листа  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.04.2018 року № 7/1 -742 «Про  порядок закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра», з метою забезпечення організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів школи

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Солодовник В.Г., Дворядкіній Л.І.,  заступнику директора з виховної роботи  Козак І.В.:

         1.1. Забезпечити реалізацію навчальних програм та завершити навчальні заняття у 1-11 класах  31 травня 2018 року.

1.2.Забезпечити своєчасне виконання  навчальних планів і програм в повному обсязі, а також в класах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції або з інших об’єктивних причин.

1.3. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення державної підсумкової атестації учнів школи.

1.4. Забезпечити проведення обов’язкових інструктажів з учнями з питань правил поведінки на дорогах, на воді, при пожежі, уражені електричним струмом, а також з питань отруєння грибами, дикоростучими рослинами тощо.

1.5. Забезпечити підготовку завдань державної підсумкової атестації педагогічними працівниками за фахом відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

 2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи  Дворядкіній Л.І., Солодовник В.Г.:

2.1. Забезпечити умови для проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України в 4-х класах з 2-х предметів з 14 травня по 25 травня 2018  року у формі підсумкових контрольних робіт згідно з календарним плануванням на другому  уроці:

15.05 - української мови,

22.05 – математики.

         2.2. Не проводити додаткові контрольні роботи у 4-х класах.

2.3. Провести державну підсумкову атестацію випускників  9-х класах з з  3-х предметів у письмовій формі,  з них:

05 травня –  історія України;

08 червня – математика;

12 червня –         українська мова.

          2.4. Не планувати проведення державної підсумкової атестації випускників  9-х класах у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку із залученням педагогічних працівників на пунктах тестування.

2.5. Провести державну підсумкову атестацію випускників  11-х класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з  22 травня по 14 липня (основна сесія: 22 травня – 13 червня; додаткова сесія: 02 -14 липня)

2018 року відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року №25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення  2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання  на основі повної загальної середньої освіти », з   трьох предметів:

– української  мови;

– математики  або історії  України (період ХХ – ХХІ століття);

– предмету  за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійська), математики, історії України (період ХХ – ХХІ століття).

         2.5.1. Забезпечити присутність учнів на пунктах тестування для проходження ДПА (у формі ЗНО) згідно з графіком.

2.5.2. Внести зміни до розкладів уроків та календарних планів у дні проведення ДПА (у формі ЗНО): 22.05.2018, 24.05.2018 року.

         2.5.3. Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховувати як результати  державної підсумкової  атестації за курс повної загальної середньої освіти всім випускникам 11 – х класів школи (з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника).

2.5.4. Виставити бали за державну підсумкову атестацію в додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та врахувати при визначенні середнього балу атестата.

2.6. Провести ДПА для учнів, які хворіли під час проведення атестації та не з’явилися через поважні причини для проходження атестації або не взяли участі під час основної, додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, у строки, визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними педагогами школи.

2.7. Провести ДПА для осіб, які не з’явились для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та осіб, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, у школі у вересні поточного року за завданнями, укладеними школою.  

2.8. Виставити у додатку до атестата про повну загальну середню освіту один бал особам за державну підсумкову атестацію, які  з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та  роботу  над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями   процедури проходження ЗНО.

2.9.Формувати склад державних атестаційних комісій для проведення атестації випускників школи відповідно до вимог розділу ІІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.10. Здійснювати звільнення від проходження державної підсумкової атестації з числа учнів, визначених у розділі V Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.11. Приймати рішення про нагородження претендентів Золотою або срібною медалями на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи і оформляти наказом по школі.

2.12. Надати до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради такі документи:

         - склад державних атестаційних комісій учнів 4-х, 9-х класів для погодження (додатки 1,2);

                                                                                                      до 27.04.2018року

  • інформацію про час та місце проведення заходу з нагоди вручення документів про освіту (додаток 3);

                                                                                                      до 20.06.2018року

  • списки випускників, які пройшли     державну підсумкову атестацію екстерном (додаток 4, форма 1) та екстернів, які не пройшли атестацію (додаток 4, форма 2).            

                                                                                                     до 01.07.2018року

         3. Заступнику директора з виховної роботи Козак І.В. забезпечити:

 організацію свята «Останній дзвоник» - 31травня 2018 року о 09.00;

вручення документів про повну  загальну середню освіту випускникам 11–х класів  26 червня 2018 року, про базову середню  освіту випускникам 9 –х класів – 15 червня 2018 року.

         4. Класним керівникам випускних класів: Біжко І.Г., Михайлюті П.І., Бут І.А., Волковій В.О., Трофименко А.Ю.:

4.1. Категорично забороняється збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази школи.

4.2. Зробити запис  у додатках  до свідоцтв про базову загальну середню, атестатів про повну загальну середню освіту «звільнений» (звільнена) особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я.

         5. Учителям – предметникам виставити бали за атестацію у класному журналі у колонці з надписом ДПА (без зазначення дати) після колонки з написом «Річна».

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи ДворядкінуЛ.І., Солодовник В.Г.,  заступника директора з виховної роботи Козак І.В. 

         7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о.директора  школи                                                                А.Г.Нікітіна

 

З наказом  № 56 від  12.04.2018 року ознайомлені:

 

 

Солодовник В.Г.

Дворядкіна Л.І.

Козак І.В.

Біжко І.Г.

Михайлюта П.І.

Бут І.А.

Волкова В.О.

Трофименко А.Ю.